پکینگ ستون تقطیر

???? تقطير ( Distillation) چیست؟ ✅ برج‌های جداسازی، بر اساس عمليات انتقال جرمی كه بين فازها انجام می‌شود به صورت زير تقسيم بندی می‌شوند: 1 - برج های تقطير 2 - برج های استخراج 3 - برج های جذب و دفع پال رینگ استیل ستون تقطیر ???? متداول ترين روش جداسازی، تبخير و چگاش مكرر يا عمل تقطير مي‌باشد. برج‌های تقطیر در جداسازی ترکیباتی بکار میروند که خواص آنها به …
ادامه مطلب