برج خنک کننده چیست

Tower Filling : ﺳﻄﻮﺡ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﺰﺵ ﺁﺏ ﻭ ﺟﺎﺭﻱ ﺷﺪﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﺝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ  ﺍﻳﻦ  ﺳﻄﻮﺡ Packing ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﺻﻮﻻﹰ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ سرامیکی و ﺳﻔﺎلی ﻭ ﺁﺯﺑﺴﺖ و فلزی ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ با ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ بهترین نوع پکینگ ها و پرکن ها و جدید …
ادامه مطلب

پرکن پالرینگ جهت ایر کولر

???? ایر کولر (مبدل هوای خنک) چیست؟ ✅ یکی از وسایلی که در اکثر واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمیایی برای کاهش دمای سیالات مورد استفاده قرار میگیرند، خنک کننده‌های هوایی می‌باشند. ???? در خنک کننده‌های هوایی، هوا با دمای محیط به لوله‌های حاوی سیال گرم برخورد کرده و باعث کاهش دمای دیواره لوله می‌شود و به این ترتیب دمای سیال داخل لوله کاهش می‌یابد. معمولاً مبدل های خنک کننده هوایی در …
ادامه مطلب