پرکن پالرینگ جهت ایر کولر

???? ایر کولر (مبدل هوای خنک) چیست؟

✅ یکی از وسایلی که در اکثر واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمیایی برای کاهش دمای سیالات مورد استفاده قرار میگیرند، خنک کننده‌های هوایی می‌باشند.

???? در خنک کننده‌های هوایی، هوا با دمای محیط به لوله‌های حاوی سیال گرم برخورد کرده و باعث کاهش دمای دیواره لوله می‌شود و به این ترتیب دمای سیال داخل لوله کاهش می‌یابد. معمولاً مبدل های خنک کننده هوایی در دو آرایش زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

1-Forced Draft
2-Induced Draft