پکینگ ستون تقطیر

???? تقطير ( Distillation) چیست؟

✅ برج‌های جداسازی، بر اساس عمليات انتقال جرمی كه بين فازها انجام می‌شود به صورت زير تقسيم بندی می‌شوند:

1 - برج های تقطير
2 - برج های استخراج
3 - برج های جذب و دفع

پال رینگ ستون تقطیر
پال رینگ استیل ستون تقطیر

???? متداول ترين روش جداسازی، تبخير و چگاش مكرر يا عمل تقطير مي‌باشد. برج‌های تقطیر در جداسازی ترکیباتی بکار میروند که خواص آنها به نحوی است كه به وسيله روشهای فيزيكی ساده نميتوان آنها را از هم جدا كرد.
اين روش جداسازی را بر اساس توزيع مواد بين فازهای مايع و گاز انجام مي‌دهد و شرط لازم برای اينكه بتوان از تقطير برای جداسازی دو جزء استفاده كرد اين است كه نقطه جوش دو تركيب به اندازه كافی از هم فاصله داشته باشد.

???? آشنایی با کندانسور

???? كندانسورها تجهيزاتي هستند كه براي سرد كردن محصولات بالاي برج تقطير به كار ميروند. اين تجهيزات مبدل هاي پوسته و لوله اي هستند كه ماده سرد كننده در داخل لوله جريان مييابد و معمولاً از آب به عنوان ماده سردكننده استفاده ميشود. البته بطور كلي مشخص نيست كه سيال خنك كننده در لوله جريان دارد يا در پوسته و هر دو مورد بسته به خواص سيال ها و شيوه طراحي امكانپذير است.