تولیدکننده پرکن و پکینگ فلزی تولید ، طراحی و مشاوره در زمینه پرکن و پکینگ های فلزی برای برج های تقطیر ، اسکرابر و برج جذب از قبیل پرکن های : پال رینگ ، راشینگ رینگ ، سدل رینگ ، ناتر رینگ ، سوپر راشینگ رینگ ، اینتالوکس متال پکینگ و کسکید مینی رینگ . پکینگ های زین اسبی در سایز های مختلف و از جنس : کربن استیل ، SS304 , SS316 , SS316L و کلیه فلزات مورد سفارش http://pallringmetal.ir 2020-09-24T21:17:37+01:00 text/html 2020-04-29T20:57:04+01:00 pallringmetal.ir مهندس رضائی ( کارشناس مهندسی شیمی ، گرایش صنایع پالایش و پتروشیمی ) پکینگ های پال رینگ فلزی و راشینگ رینگ فلزی در یک نگاه http://pallringmetal.ir/post/10 <div align="justify"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;اولین تولید کننده پرکن و پکینگ برجهای آکنده جهت استفاده در صنایع نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی و صنایع فولاد سازی و صنایع غذایی با بکار گیری از دانش و تجربه کادر مجرب و پیشرفته ترین تکنولوژی روز محصولات تولید میگردد . لذا پکینگ پال رینگ استیل و کربن استیل و همچنین پکینگ راشینگ رینگ استیل و راشینگ رینگ کربن استیل و سوپر راشبنگ رینگ را در شش سایز مختلف بر اساس سفارش مشتری تولید و آماده می نمائیم . <br></font></div><div align="justify"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تلفن تماس : 09035953362 _ 09370648945&nbsp; مهندس رضایی<br></font></div><div align="justify"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> www.pallringmetal.ir <br></font></div><div align="justify"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">www.packingiran.ir</font></div><div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">[https://www.aparat.com/v/X2TPQ]</font></div> text/html 2019-04-10T18:21:35+01:00 pallringmetal.ir مهندس رضائی ( کارشناس مهندسی شیمی ، گرایش صنایع پالایش و پتروشیمی ) پال رینگ فلزی http://pallringmetal.ir/post/9 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><br><font size="3" color="#CC0000"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پال رینگ فلزی</span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پکینگها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">برجهای عملیاتی مثل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">برج تقطیر ؛ برج اسکرابر و همچنین برج خنک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کننده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کارایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بسیار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">زیادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">زیرا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">موجب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">افزایش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کارایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">آنها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">افزایش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">میزان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">تماس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">گاز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">هوای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">خروجی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">آب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">میشوند . در این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">میان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پکینگهای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مختلفی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">وجود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> . </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پکینگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">رینگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">فلزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">میتواند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بهترین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نوع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">آن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>. البته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">آن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نوع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پکینگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">رینگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">فلزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">قیمت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بیشتری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نسبت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بقیه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">اما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مزایای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بهتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کارایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بیشتری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نیز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بهره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">میباشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"> </span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><font color="#CC0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کارایی های پال رینگ فلزی</span></font></b></p> <p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">یکی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">خصوصیات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">جهت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">انتقال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">حرارت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بالای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پکینگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پالرینگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">فلزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">میباشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>. از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">رو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">دیگر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نگران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بالا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">رفتن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">حرارت در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">برجهای عملیاتی مثل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">برج تقطیر ؛ برج اسکرابر و همچنین برج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">خنک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کننده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">امکان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">متضرر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">شدن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پالرینگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نخواهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>. همچنین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">میتوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مقاومت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بالای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مکانیکی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">افت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">فشار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بسیار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">آن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نیز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">اشاره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کرد و همچنین اگر فلز مربوطه را از جنس فولاد ضد زنگ و استیل ضد خوردگی همانند </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">SS304 – SS316 </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>استفاده کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>. که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">همگی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نوبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">ی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">خود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">باعث</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کارایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بیشتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">برج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">میشوند و دوام و استحکام بالای پکینگ در افزایش راندمان برج تاثیر بسزایی خواهد داشت . <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">دیگر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">خصوصیات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">ویژه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">ی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پالرینگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">فلزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">میتوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مقاومت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">آن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">اشاره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>. این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نوع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پالرینگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مقاومت بسیار بالایی برخوردار هستند و در عین حال با ضخامت کمی که دارند فضای اضافی در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">برجهای عملیاتی مثل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">برج تقطیر ؛ برج اسکرابر و همچنین برج خنک کن ایجاد می کنند . پالرینگ فلزی در برابر زنگ زدگی نیز مقاوم بوده و میتوان از آن در طولانی مدت به صورت ویژه استفاده کرد و از خوردگی آنها نگرانی وجود ندارد . البته میتوان به انتقال حرارت بالای این نوع پکینگ پالرینگ نیز اشاره کرد . انتقال حرارت در آنها بسیار سریعتر و بهتر صورت میگیرد که این به نوبه ی خود یک امتیاز به حساب می آید . <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>زیرا با انتقال حرارت بالا میتوان کیفیت در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">برجهای عملیاتی مثل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">برج تقطیر ؛ برج اسکرابر و همچنین برج خنک کننده را افزایش داد .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2156872/file/rashing_ring_ss.jpg" alt="پال رینگ فلزی" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><font color="#CC0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نسبت قیمت پالرینگ فلزی به کارایی آن</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">با توجه به کارایی بسیار بالای پالرینگ فلزی نسبت به دیگر انواع پالرینگ مانند پالرینگ پلاستیکی و پالرینگ سرامیکی میتوان از قیمت بالای آن چشم پوشی کرد . زیرا پرداخت هزینه ی اضافی در مقابل کارایی بهتر و ماندگاری بیشتر بخصوص در برجهای عملیاتی همیشه ارزش دارد و هیچوقت از اینکار پشیمان نخواهید شد . شما میتوانید از پال رینگ هایی که قیمت کمتری دارند استفاده کنید اما به مرور زمان ممکن است آن مقاومت لازم را نداشته باشند و نیاز باشد که آن را جایگزین کنید که باز هم هزینه های شما دو برابر میشود . پس بهتر است در همان ابتدا بهترین نوع پکینگ پالرینگ فلزی را انتخاب و خریداری نمایید تا خیالتان از کارایی و همچنین طول عمر بیشتر آن راحت شود .</span></p> <div><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بنابراین با توجه به تمام کارایی هایی که پالرینگ فلزی نسبت به انواع دیگر پکینگ ها دارند ، انتخاب مناسبی برای افزایش کارایی برج ها هستند و قیمت بالای آن نسبت به این کارایی هایی که دارد میتواند مبلغ ناچیزی باشد. از این رو کارایی و عملکرد پال رینگ فلزی اهمیت بیشتری نسبت به قیمت آن دارد .</span></div><div><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></div><div><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تولید ، طراحی و مشاوره برای انتخاب بهترین نوع و سایز پکینگ توسط مهندسین با تجربه در سایت تخصصی پکینگ فلزی در ایران انجام می گیرد :</span></div><div align="center"><font size="4"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مهندس رضایی <br></span></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">( مهندس شیمی در زمینه صنایع پالایش و پتروشیمی و صنایع شیمیایی )</span></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="5">09035953362&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 09370648945 </font><br></span></b></font></div><div><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></div><br><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA" lang="FA">پال رینگ فلزی، پکینگ پال رینگ استیل، پکینگ پال رینگ، راشینگ رینگ استیل، پکینگ راشینگ رینگ فلزی</span></span> text/html 2018-06-08T21:42:09+01:00 pallringmetal.ir مهندس رضائی ( کارشناس مهندسی شیمی ، گرایش صنایع پالایش و پتروشیمی ) حلقه پال فلزی و استیل pall ring http://pallringmetal.ir/post/3 <div class="panel-body "> <h1>حلقه پال فلزی و استیل pall ring</h1> <div> <div align="center"><span class="thumbnail avimg"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2156872/pall_ring_ss304.jpg" alt="حلقه پال فلزی و استیل pall ring" vspace="0" hspace="0" border="2" align=""> </span></div> <div class="avp"> <div class="uinfo"> <span class="glyphicon glyphicon-user"></span><font size="2">حلقه پال که پس از تغییراتی بر روی راشینگ انجام گرفته ، طراحی و تولید شده است : حلقه ای با طول و ارتفاع برابر می باشد . که قسمت هایی از دیواره آن بریده شده و به سمت داخل خم شده است . حلقه پال دارای سطح داخلی قابل دسترسی تری نسبت به راشینگ دراد .و از این جهت سطح فعال واقعی آن بیشتر است . این نوع پکینگ ها بازده بسیار خوبی دارند و از جنس های فلزی ، پلاستیکی و سرامیکی ساخته می شوند . در ضمن ساخت فلزی آن پرهزینه و مشکل تر می باشد . حلقه پال ( پال رینگ ) با توجه به اینکه افت فشار کمتری در برج ایجاد می کند لذا امکان کار کردن برج را در ظرفیت های بیشتر فراهم می سازد . نوع فلزی این پرکن از مناسب ترین و پرکاربردترین پرکن ها خصوصاٌ در برج های تقطیر می باشد .<br></font></div><p><font size="2"> <br> گفته شده این نوع پکینگ بازده یکنواخت تری در شدت جریان های متفاوت نسبت به انواع دیگر پرکن های تجاری دارد . <br> هم اکنون با توجه به طراحی و مشاوره و تحقیق کاربردی موفق به تولید سایز های مختلف این نوع پکینگ از جنس فلزی ( استیل و کربن استیل و.... ) گردیده ایم . برای اولین بار در کشور پکینگ پال رینگ استیل در 6 سایز تولید میگردد .<br> کوچکترین سایز پکینگ پال رینگ فلزی از سایز 1/2 اینچ ( 12 میلیمتر قطر و 12 میلیمتر ارتفاع ) تولید گردیده است . سایز بعدی 5/8 اینچ ( 16 میلیمتر قطر و 16 میلیمتر ارتفاع ) میباشد . سایز 1 اینچ ( 25 میلیمتر ) ، سایز 1.5 اینچ ( 37 میلیمتر ) و سایز 2 اینچ ( 50 میلیمتر ) و بزرگترین سایز پال رینگ استیل 3 اینچ ( 75 میلیمتر ) می باشد . آن نیز در تعداد های مختلف بر اساس سفارش صنایع و از جنس استیل 304 ، 316 ، 316L و هم چنین کربن استیل (آهنی ) با ضخامت های مختلف قابل تولید می باشد .</font></p><p><font size="4"><b>مشخصات فنی و دیتا شیت برای پکینگ پال رینگ فلزی <br></b></font></p><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2156872/file1/data_sheet_metal.jpg" alt="جدول پال رینگ فلزی" vspace="0" hspace="0" border="3" align="bottom"></p><p><br><font size="2"> <font size="3">جهت مشاوره و راهنمایی و سفارش خرید با مهندس رضایی ( مهندس شیمی _ کارشناس صنایع پالایش و پتروشیمی ) تماس حاصل نمائید : 09370648945 <br></font></font></p><p><font size="2"><font size="3">لینک کد آشناس : </font></font>https://ashnas.ir/keyhan98</p><p><br> </p> </div></div>عبارات کلیدی <p class="avkeys"> <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A+%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&amp;sitecatid=352">سایت تخصصی پکینگ ایران</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%83%D9%88%DA%86%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B2+%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%84%D8%B2%D9%8A&amp;sitecatid=352">کوچکترین سایز پکینگ پال رینگ فلزی</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B2+1&amp;sitecatid=352">سایز 1</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=2+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">2 اینچ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=12+%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1&amp;sitecatid=352">12 میلیمتر</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF&amp;sitecatid=352">پال رینگ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=8+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">8 اینچ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=16+%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1&amp;sitecatid=352">16 میلیمتر</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+1&amp;sitecatid=352">پال رینگ استیل 1</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=5+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">5 اینچ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=37+%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1&amp;sitecatid=352">37 میلیمتر</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%84%D8%B2%D9%8A+1+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">پال رینگ فلزی 1 اینچ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=25+%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A&amp;sitecatid=352">25 میلیمتری</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%84%D8%B2%D9%8A+2+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">پال رینگ فلزی 2 اینچ</a> | </p> </div> text/html 2018-06-08T21:33:37+01:00 pallringmetal.ir مهندس رضائی ( کارشناس مهندسی شیمی ، گرایش صنایع پالایش و پتروشیمی ) پکینگ سوپر مینی پال رینگ استنلس استیل http://pallringmetal.ir/post/2 <div class="panel-body "> <h1 align="center"><font size="3">پکینگ راشینگ رینگ استنلس استیل</font></h1> <div> <div align="center"><span class="thumbnail avimg"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2156872/file/rashing_ring.jpg" alt="پکینگ سوپر مینی پال رینگ استنلس استیل" vspace="0" hspace="0" border="2" align=""> </span></div> <div class="avp"> <div class="uinfo" align="center"><br></div><div class="uinfo" align="center"><br></div><div class="uinfo" align="center"><br></div><div class="uinfo" align="center"> <span class="glyphicon glyphicon-user"></span><font size="3">Metal Cascade Mini Ring - metal super mini pall ring</font></div><p> <b><font size="2">کاربرد :</font></b><br> <font size="2">این نوع پکینگ به دلیل افت فشار کمی که ایجاد می کند بسیار مناسب برای استفاده در برج های تقطیر و خلاء است.<br> مزایای دیگر این نوع پکینگ عبارتند از: فضای باز مؤثر ، مقاومت مکانیکی بالا و قیمت پایین .<br> و به طور گسترده ای در decarburization مورد استفاده قرار میگیرد این پکینگ در کارخانه ترکیب آمونیاک ، در گوگردزدائی از نفت خام و همه نوع فرایند جداسازی مانند جدایی از متانول ، تفکیک اسید آلی ، استفاده می شود و همچنین در فرآیند جذب و یا توزیع برج جذب مورد استفاده قرار میگیرد<br> مزایا :<br> کاهش افت فشار : Reduced pressure drop<br> افزایش ظرفیت : Increased plant capacity<br> بهبود مقاومت به "رسوب ":<br> Improved resistance to "fouling<br> راندمان بالاتر عملیاتی :<br> Higher operational efficiency</font></p><p align="center"><font size="2"><font size="4"><b><br></b></font></font></p><p align="center"><font size="2"><font size="4"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2156872/metal_random_IMTP_RING.jpg" alt="imtp سدل رینگ فلزی" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"></b></font></font></p><p align="center"><br><font size="2"><font size="2"><font size="4"><b>سدل رینگ استیل&nbsp;&nbsp;&nbsp; IMTP RING SS <br></b></font></font></font></p></div></div>عبارات کلیدی <p class="avkeys"> <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=metal+super+mini+ring&amp;sitecatid=352">metal super mini ring</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF&amp;sitecatid=352">پکینگ مینی رینگ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=metal+cascade+mini+ring&amp;sitecatid=352">metal cascade mini ring</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+304&amp;sitecatid=352">پکینگ استیل 304</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">پکینگ کربن استیل</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D9%88%D8%B9+%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF&amp;sitecatid=352">پکینگ از نوع پال رینگ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF&amp;sitecatid=352">پال رینگ</a> | </p> </div> text/html 2018-05-06T01:09:22+01:00 pallringmetal.ir مهندس رضائی ( کارشناس مهندسی شیمی ، گرایش صنایع پالایش و پتروشیمی ) سوپر راشینگ رینگ فلزی http://pallringmetal.ir/post/4 <p> <b><font size="4">سوپر راشینگ رینگ استیل<br> </font></b><br> <font size="3">تولید ، طراحی ، مشاوره و فروش انواع پکینگ استیل و کربن استیل از نوع پال رینگ ؛ راشینگ رینگ ، سوپر راشینگ رینگ ، سدل رینگ ، رالو رینگ و ....</font></p><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2156872/file/suoer_rashing_ring1in.jpg" alt="سوپر راشینگ رینگ آهنی" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"></p><p><font size="3"> از جنس استیل 304 - 314L- 316 - 316L و کربن استیل در ضخامت های مختلف و سایز های1/2 اینچ ، 5/8 اینچ ، 1 اینچ ، 1.5 اینچ ، 2 اینچ و 3 اینچ</font></p><p><br></p><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2156872/file/super_rashing_ring_2in.jpg" alt="سوپر راشینگ رینگ استیل" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"></p><p> <font size="2">سایت های ما :<br> WWW.PALLRINGMETAL.IR<br> <br> WWW.PACKINGIRAN.IR<br> <br> مهندس رضایی<br> 09370648945 <br> 09035953362<br> <br> ارسال از اصفهان به کلیه نقاط ایران</font></p><p align="center"><font size="2"><img src="http://s9.picofile.com/file/8347203892/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%85_%D8%AD%D8%AC%D9%85.jpg" alt="مشاوره برای انتخاب پکینگ مناسب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p class="avutop">عبارات کلیدی</p> <p class="avkeys"> <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">سوپر راشینگ رینگ استیل</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+304&amp;sitecatid=352">سوپر راشینگ رینگ استیل 304</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+316&amp;sitecatid=352">سوپر راشینگ رینگ استیل 316</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+304L&amp;sitecatid=352">سوپر راشینگ رینگ استیل 304L</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+316L&amp;sitecatid=352">سوپر راشینگ رینگ استیل 316L</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">سوپر راشینگ رینگ کربن استیل</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%87%D9%86%D9%8A&amp;sitecatid=352">سوپر راشینگ رینگ آهنی</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%84%D8%B2%D9%8A&amp;sitecatid=352">سوپر راشینگ رینگ فلزی</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%87%D9%86%D9%8A&amp;sitecatid=352">پکینگ سوپر راشینگ آهنی</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">پکینگ سوپر راشینگ رینگ استیل</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">تولید سوپر راشینگ رینگ استیل</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">فروش سوپر راشینگ رینگ استیل</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">خرید سوپر راشینگ رینگ استیل</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">فروش پکینگ استیل</a> | <a href="https://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">فروش پال رینگ استیل</a> | </p> text/html 2018-04-15T18:56:59+01:00 pallringmetal.ir مهندس رضائی ( کارشناس مهندسی شیمی ، گرایش صنایع پالایش و پتروشیمی ) پال رینگ استیل در 6 سایز مختلف http://pallringmetal.ir/post/1 <div align="center"><font size="3"><font size="4" color="#000099"><b>سایت تخصصی پکینگ و پرکن استنلس استیل و کربن استیل در ایران</b></font><br><br>مرکز کامل تولید و طراحی انواع پکینگ از جنس استنلس استیل و کربن استیل </font><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2156872/file/pall_ring_steel_5size.jpg" alt="پال رینگ استیل 304" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"><br><br><font size="2">&nbsp;پال رینگ استیل در سایز "1/2 ، "5/8 ، "1 ، "1.5 ، "2 و "3&nbsp; و سوپر راشینگ رینگ و اینتالوکس سدل فلزی ، ناتر رینگ<br></font><br><br></div> <div class="panel-body "> <h1 align="center">سایت تخصصی پکینگ استیل</h1> <div> <div align="center"><span class="thumbnail avimg"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2156872/file/packing_pall_ring.jpg" alt="راشینگ رینگ استیل - راشینگ فلزی و آهنی" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"> </span></div> <div class="avp"> <div class="uinfo"> <div align="center"><span class="glyphicon glyphicon-user"></span><font size="3" color="#000099"><b>سایت تخصصی پکینگ فلزی ایران <br>مهندس رضائی ( مهندس شیمی و کارشناس صنایع پالایش و پتروشیمی )<br></b></font></div> <div align="center"><b><font size="4" color="#000099"> <span class="glyphicon glyphicon-phone-alt"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="5" color="#000000"><span dir="ltr">09035953362</span>&nbsp; </font></font><font size="4"><font size="5">-------&nbsp;&nbsp; 09370648945</font><br></font></b></div><div align="center"><font size="3" color="#000099"><b> <span class="glyphicon glyphicon-map-marker"></span> ایران - اصفهان</b></font><br></div><font size="3" color="#000099"> <span class="glyphicon glyphicon-refresh"></span> </font><br> </div> <p> <font size="3">مرکز تخصصی تولید انواع پکینگ فلزی از جمله پکینگ پال رینگ استیل ، پکینگ پال رینگ استیل 304 ، پکینگ پال رینگ استیل 316 ، پکینگ پال رینگ استیل 316L ، پکینگ پال رینگ آهنی در سایز های مختلف از جمله پال رینگ استیل سایز 1/2 اینج&nbsp; ،پالرینگ استیل 1 اینچ ، پال رینگ استیل سایز 1.5 اینچ ، پال رینگ استیل سایز 2 اینچ ، پال رینگ استیل سایز 3 اینچ </font><br><font size="3"> سفارشات در اسرع وقت تولید می گردد </font><br><font size="3"> </font><br> ارسال محصولات از اصفهان به کلیه نقاط ایران<br> <br> <b><font size="2">تلفن مشاوره و خرید پکینگ : <br> مهندس رضائی ( کارشناس مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی )<br> تلفن همراه : 09370648945 <br> تلفن همراه : 09035953362<br> </font></b><br> سایت های ما : <br> www.pallring.ir<br> <br> www.packingiran.ir<br> <br> www.packingtower.ir </p> </div></div><br></div><div class="panel-body ">عبارات کلیدی <p class="avkeys"> <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">پکینگ استیل</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">پال رینگ استیل</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+304&amp;sitecatid=352">پال رینگ استیل 304</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+316&amp;sitecatid=352">پال رینگ استیل 316</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+316L&amp;sitecatid=352">پال رینگ استیل 316L</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+1+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">پال رینگ استیل 1 اینچ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+1&amp;sitecatid=352">پال رینگ استیل 1</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=5+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">5 اینچ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+2+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">پال رینگ استیل 2 اینچ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&amp;sitecatid=352">خرید پال رینگ استیل</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+1+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">خرید پال رینگ استیل 1 اینچ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D9%BE%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+1&amp;sitecatid=352">خرید پکینگ پال رینگ استیل 1</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+2+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">خرید پکینگ استیل 2 اینچ</a> | <a href="http://ipanel.istgah.com/findit/text/?search=%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%BE%D9%83%D9%8A%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84+3+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86&amp;sitecatid=352">خرید پکینگ استیل 3 اینچ</a> | <br></p><p class="avkeys"><font color="#3333FF"><font color="#FFFFFF">کلمات کلیدی مخصوص جستجوی پکینگ و پرکننده برج ها :<br>پکینگ پلاستیکی پال رینگ ، پکینگ استوانه ای تیغه دار ، پکینگ لیوانی ، خرید پکینگ استکانی ، پکینگ کروی شکل ؛ پکینگ پلاستیکی راشینگ رینگ ؛ پکینگ پلاستیکی سدل رینگ , پکینگ مدیای بیو بال برا تصفیه آب و پسآب , پکینگ پلاستیکی کروی متخلخل&nbsp; , پکینگ سرامیکی پال رینگ , پکینگ سرامیکی پارتیشن رینگ , پکینگ سرامیکی برل سدل , پکینگ سرامیکی سدل اینتالوکس&nbsp; , پکینگ سرامیکی راشینگ رینگ , پکینگ سرامیگی های فلو رینگ , پکینگ پال رینگ استیل , پکینگ راشینگ رینگ استیل , پکینگ سوپر سدل رینگ استیل , پکینگ سوپر راشینگ رینگ , انواع برج خنک کننده , انواع پکینگ برج خنک کننده , پکینگ برج خنک کننده تقطیر ,&nbsp; قیمت پکینگ برج خنک کننده&nbsp; , خرید پکینگ برج خنک کننده ,&nbsp; فروش پکینگ برج خنک کننده&nbsp; , پکینگ برج خنک کننده فروشی , پکینگ برج خنک کننده چیست&nbsp; , خربد پکینگ برج خنک کننده اسپلش رندوم , پکینگ برج خنک کننده اسپلش , پکینگ برج خنک کننده جدید , سایت تخصصی پکینگ در ایران , اولین تولید کننده پکینگ در کشور , بهترین مرجع تولید و توزیع انواع پکینگ , بهنرین مرجع تولید و توزیع انواع مدیا , پکینگ برج خنک کننده اسپلش , پکینگ برج خنک کننده اسپلش رندوم , پکینگ برج خنک کننده اسپلش , پکینگ برج خنک کننده جدید , پکینگ برج خنک کننده قدیمی , پکینگ برج خنک کننده عمودی ,&nbsp; پکینگ برج خنک کننده تصفیه فاضلاب , پکینگ برج خنک کننده مدیا , برج خنک کننده قطره گیر , برج خنک کننده جریان متقاطع , پکینگ خنک کننده متقاطع , پکینگ برج خنک کننده اسکرابر , برج خنک کننده اسکرابر , برج خنک کننده کولینگ تاور ,&nbsp; قیمت برج خنک کننده ,&nbsp; فیمت پکینگ برج خنک کننده , قیمت پکینگ پالرینگ برج خنک کننده , عکس پالرینگ خوب , پالرینگ سفید , پالرینگ شیشه ای , پالرینگ شفاف , انواع پالرینگ قیمت , پالرینگ&nbsp; وبسایت ,&nbsp; پال رینگ سایت , وبسایت پالرینگ , سایت پالرینگ , pallring paking,paking pall ring ,&nbsp; pallring dar tehran ,&nbsp; pallring shop ,&nbsp; site pallring ,sherkat pallring , پالرینگ با مواد pp , pallring dar ,&nbsp; PALLRING ,&nbsp; frosh pall rings ,&nbsp; پکینگ پالرینگ ,&nbsp; تلفن تماس پکینگ پالرینگ ,&nbsp; شرکت معتبر پکینگ پالرینگ , خرده روشی پکینگ پالرینگ , عکس پالرینگ با مواد اولیه , فروش عمده پکینگ پالرینگ ,&nbsp; آموزش پکینگ پالرینگ , عکس پلینگ پالرینگ ,&nbsp; پکینگ پالرینگ , پکینگ پالرینگ فیلم ,&nbsp; پکینگ پالرینگ عکس ,&nbsp; پکینگ پالرینگ , پکینگ پالرینگ در ایران , پکینگ پالرینگ درتهران , پکینگ پالرینگ در اصفهان , قیمت پکینگ پالرینگ , تولیدی پکینگ پالرینگ , پکینگ پالرینگ , تلفن تماس پالرینگ , شرکت معتبر پال رینگ , خرده فروشی پال رینگ , فروش عمده پال رینگ , آموزش پال رینگ , پال&nbsp; ینگ فیلم , پال رینگ عکس ,پال رینگ در ایران , قیمت پال رینگ در اصفهان , تلفن تماس پکینگ پال رینگ ,&nbsp; قیمت پال رینگ , شرکت معتبر پکینگ پال رینگ , قیمت پکینگ پال رینگ , ساخت پکینگ پالرینگ در اصفهان , تولید پکینگ پالرینگ&nbsp; ,&nbsp; ساخت پکینگ پالرینگ ,&nbsp; تولید پکینگ پالرینگ ؛ خرید پکینگ پالرینگ , فروش پکینگ پالرینگ , رندوم اسپلش , رندوم پکینگ , پکینگ مدیا&nbsp; , پکینگ فلزی , پکینگ پارینگ استیل ,&nbsp; پکینگ پالرینگ 304 ,&nbsp; پکینگ پالرینگ 316, فروش پکینگ&nbsp; استیل 304 ,&nbsp; فروش پکینگ استیل 316 , فروش پکینگ استیل 316L , خرید و فروش پالرینگ استیل , خرید و فروش پالرینگ فلزی&nbsp; , فروش انواع پکینگ در اصفهان ,&nbsp; کمترین قیمت پال رینگ استیل ، قیمت راشینگ رینگ استیل , قیمت پال رینگ کربن استیل ؛ کمترین قیمت پال رینگ استیل ؛ پال رینگ آهنی</font><br></font></p><p class="avkeys"><font color="#FFFFFF">پال رینگ پلیمری جایگزین استیل | پال رینگ پلاستیکی جایگزین پکینگ استیل | پکینگ پلیمری جایگزین مناسب استیل | پکینگ پلاستیکی جایگزین پکینگ فلزی | پکینگ با تحمل حرارت 160 درجه سانتیگراد | پکینگ با تحمل حرارت بالا | پکینگ پال رینگ با مقاومت مکانیکی بالا | پکینگ پال رینگ با ضربه پذیری بالا | پکینگ دارای ماده مقاوم در برار رسویات </font><br></p> </div>